Φυτά σε γλάστρα

Βασιλικός (γλάστρα 17cm – 2 λίτρα) – Vasilicum

Περιγραφή εικόνας

Βασιλικός (πιατέλα 27 cm – 6 λίτρα) – Vasilicum

Περιγραφή εικόνας

Βασιλικός (τράγωνη γλάστρα + πιατάκι 4 λίτρα) – Vasilicum

Περιγραφή εικόνας

Βασιλικός Αγιωρίτικος (γλάστρα 17 cm – 2 λίτρα)- Vasilicum

Περιγραφή εικόνας

Βασιλικό Αγιωρίτικος (πιατέλα 27cm – 6 λίτρα) – Vasilicum

Περιγραφή εικόνας

Βασιλικός μαύρο φύλλο (γλάστρα 17 cm-2 λίτρα)-Vasilicum

Βασιλικός πλατύφυλλος (γλάστρα 17 cm-2 λίτρα)-Vasilicum

Περιγραφή εικόνας

Γκαζάνια (γλάστρα 17cm – 2 λίτρα) –  Gazania

Περιγραφή εικόνας

Λαντάνα (γλάστρα 17cm – 2 λίτρα) – Lantana

Περιγραφή εικόνας

Λάχανα (γλάστρα 17 cm-2 λίτρα) – Brassica

Περιγραφή εικόνας

Μολόχες (γλάστρα 17cm-2 λίτρα)- Pelargonium zonale

Περιγραφή εικόνας

Βιγόνια (πιατέλα 27cm – 6 λίτρα με 4φυτά) – Begonia

Περιγραφή εικόνας

Βίνκα (πιατέλα 27 cm – 6 λίτρα) – Vinca

Βίνκα (γλάστρα 17 cm – 2 λίτρα) – Vinca

Φυτά σε κρεμαστή γλάστρα

Σουρφία (γλάστρα 2,5 λίτρα) – Surfinia

Περιγραφή εικόνας

Σουρφίνια (πιατέλα 6 λίτρα) – Surfinia

Περιγραφή εικόνας

Σουρφίνια 3χρωμα (πιατέλα 6 λίτρα) – Surfinia

Περιγραφή εικόνας

Μίλλιον μπλες (γλάστρα 2,5 λίτρα) – Million bells

Περιγραφή εικόνας

Τέμαρι (γλάστρα 2,5 λίτρα) – Vervena Temari

Περιγραφή εικόνας

Τάπιεν (γλάστρα 2,5 λίτρα) – Vervena Tapien

Περιγραφή εικόνας

Πορτουλάκα (γλάστρα 2,5 λίτρα) – Portulaca

Περιγραφή εικόνας

Μαστιχιές (γλάστρα 2,5 λίτρα) – Pelargonium Peltatum

Βίνκα (γλάστρα 2,5 λίτρα) – Vinca

Περιγραφή εικόνας

Βίνκα (γλάστρα 6 λίτρα) – Vinca

Πανσέ (γλάστρα 2,5 λίτρα) – Viola

Περιγραφή εικόνας

Σύνθεση (γλάστρα 3,5 λίτρα) – Mix

Περιγραφή εικόνας

***Υπάρχουν κι άλλα είδη φυτών σε γλάστρα που ενδεχομένως δεν συμπεριλαμβάνονται με εικόνα. Παρακαλούμε ρωτήστε μας

για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις.

Αφήστε μια απάντηση

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ